Kantsoner: Et viktig miljøelement i skogen.
00:00:00