#12: Agneta Olsson – från ägarlett till ägarstyrt
00:00:00