Episode Artwork
Att öva på berättelsen om sin död – om flygrädsla: Varför är vi rädda för att flyga, vad kan vi göra åt det... och borde vi ens göra något åt det?
00:00:00