Motorsaga: Motorsagas sikkerhetsanordninger, personlig verneutstyr, krav til kompetanse, rens og vedlikehold, sikker trefellling og kvisting med mer.
00:00:00