Det juridiska MeToo, högriskbranscher och blir allt bättre av en plan?
00:00:00