#17: Mikael Johnsson – att bygga ett ultimat innovationsteam
00:00:00