EP #318: Segment.com for Marketers feat. Ole Dallerup: Segment er en 'Customer Data Infrastructure'-platform. Du kan tænke lidt på det som en Google Tag Manager-lignende funktion, der lader dig opbevare al din data ét sted og skyde ud på forskellige værktøjer.
00:00:00