Deepdive på 3 listings på Amazon - EP #020: Vi fokuserer på 3 forskellige produkter på Amazon - og fortæller hvorfor noget er godt og dårligt.
00:00:00