#141: Per Bolund, hellre trappintervaller på hotellet än ingen träning alls
00:00:00