Artwork for ۳۲: ‌آسیب‌های برنامه‌ریزی - بخش دوم
Mavara podcast ماورا

۳۲: ‌آسیب‌های برنامه‌ریزی - بخش دوم
00:00:00 / 00:26:56